18+

L’IMAGINATION AU POUVOIR

WHITE JACKET: ZARA
BODY: STYLIST PROPERTY

JACKET: VINTAGE
BODY: STYLIST PROPERTY

LACQUERED RED JACKET: DESIGNER ALINAZHARA

PHOTOGRAPHER: ALINA ZHARIKOVA
MODELS: ALEKSANDRA MOSENKOVA
MAKE-UP: NAMI DORZHIEVA
STYLIST & DESIGNER: ALINA ZHARIKOVA